Cílová skupina


Cílovou skupinou Poradny pro nelátkové závislosti PREVENT jsou problémoví a patologičtí hráči a sázkaři a osoby nekontrolovatelně nebo škodlivě užívající internet a počítačové hry a jejich sociální okolí – rodiče a partneři těchto osob, kteří trpí jejich situací druhotně.