Cílová skupina


Cílovou skupinou Poradny pro nelátkové závislosti PREVENT jsou problémoví a patologičtí hráči a sázkaři a osoby nekontrolovatelně nebo škodlivě užívající internet a počítačové hry a jejich sociální okolí – rodiče a partneři těchto osob, kteří trpí jejich situací druhotně.

Zařízení není schopno poskytnout služby těmto osobám splňujícím jinak daná kritéria:

  • osobám hovořícím pouze jiným než českým jazykem (pokud si sami a na vlastní náklady nezajistí podmínky k řádnému absolvování služby – tlumočníka),
  • osobám, které žádají jinou službu, než zařízení poskytuje,
  • pokud zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
  • osobám s mentálním nebo smyslovým postižením, které nejsou schopny zvládnout program ani za pomoci zákonného zástupce nebo opatrovníka.