Poslání, cíle

Cílem Poradny pro nelátkové závislosti PREVENT je aktivně nabízet a poskytovat odbornou pomoc závislým hráčům, sázkařům, lidem škodlivě užívajícím internetové produkty a jejich blízkým.

Konkrétním cílem je dále:
  • Podporovat klienta při řešení aktuální situace v souvislosti se závislostním chováním
  • Podporovat klienta v udržení žádoucí změny, která vede k plnohodnotnému prožívání života a jejich zapojení do společnosti
  • Využitím spolupráce institucí a organizací zajistit komplexní podporu klienta
  • Zprostředkovat kontakt a spolupráci s dalšími subjekty v případě zájmu klienta, jako jsou např. probační a mediační služba, úřady práce, školní zařízení, psychiatrická pomoc aj.
  • Rozvíjet kompetence klienta tak, aby dokázal svoji nepříznivou situaci řešit

Cílem služeb je tedy spolu s klientem (bez něho a jeho snahy nelze nabízet a realizovat pomoc) aktivně hledat možnosti řešení jeho nepříznivé sociální situace a přispět k přiměřené psychické a sociální pohodě, stabilizaci či abstinenci. Aktivně znamená, že klient sám chce se svojí situací něco dělat a chce se na procesu změny sám podílet.