Služby

Jaké služby nabízíme:

  • Ambulantní léčba závislosti a doléčování formou individuální, párové a rodinné terapie 
  • Odborné sociální poradenství 
  • Pomoc při osobním bankrotu/oddlužení
  • Zprostředkování péče dalších odborníků a institucí (zdravotních a sociálních)
  • Sociální práce
  • Krizová intervence
  • Pomoc při vyřízení ústavní či rezidentní léčby, příprava na léčbu
  • Skupina pro patologické hráče

Služby jsou poskytovány bezplatně.Co od nás můžete čekat:


Klienti - ti, kteří mají problémy s hraním

Respektujeme to, kde jste ve vašem životě. Nemáme ambice měnit vaše životy. To můžete udělat jen vy sami. Věříme, že každý člověk je toho schopen. Možná jen někdy potřebuje na to nebýt sám. K tomu nabízíme společnou práci, otevřenost a pomoc ve vašem rozhodnutí změnit dosavadní způsob života. Naším nástrojem k tomu je společný rozhovor, ve kterém se mohou měnit dosavadní příběhy, objevovat skryté významy. Vy jste zodpovědní za výsledek, my za proces. Vy jste experti na svůj život, my na vedení rozhovoru.

Klienti - ti, kteří s těmi předchozími žijí nebo jim nejsou lhostejní (rodiče, partneři, příbuzní...)

Předpokládáme, že na cestě k nám do poradny jste vyzkoušeli už nějaká řešení. Možná jsme první, na koho jste se rozhodli obrátit. Nečekejte ale od nás zázraky. Neumíme během jedné konzultace zařídit to, aby někdo přestal hrát. Člověk není stroj. Existují určité obecné rady, které si můžete přečíst níže v publikaci. S knihou však je obtížné konzultovat, jaké měly kroky dopad na situaci v rodině, na dotyčného uživatele, nedá vám zpětnou vazbu a nebude se tázat všech členů rodiny, jak rozumí tomu, co se po něm chce atd.. Nabízíme opět společnou práci na řešení problému s předpokladem, že řešení, které si najdete sami v rozhovoru (i pomocí našich otázek a zkušeností), bude užitečnější než naše dobře míněné rady.


V duchu zákona o sociálních službách poskytujeme dle vyhlášky 505/2006 Odborné sociální poradenství § 4

Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: 

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zprostředkování navazujících služeb, 
b) sociálně terapeutické činnosti: poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání; tato základní činnost může být zajišťována poskytováním poradenství alespoň ve 2 z těchto oblastí, 
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí, 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím. 

Konkrétně se pak v tomto duchu jedná nejčastěji o zprostředkování psychiatrické péče, pobytové léčby či právní pomoci. Dále sociálně terapeutické činnosti zaměřené na problém závislosti - nejčastěji na hazardních hrách a sázení a sociálně terapeutické činnosti určené pro blízké hráčů (oblast psychologie a orientace v sociálních systémech). Forma poskytování je individuální, rodinná, párová, či skupinová. Část poradenství je také zaměřena na dluhovou problematiku, hospodaření s finančními prostředky, orientace uživatele v právech směrem k věřitelům, dlužníkům a institucím. Upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředním je pro úspěch naší péče klíčové a realizujeme ho prostřednictvím služeb nabízených celé rodině. Tedy i individuální a skupinové terapie/poradenství pro blízké (nejčastěji matky a manželky hráčů).