Služby

Jaké služby nabízíme:

  • Ambulantní léčba závislosti a doléčování formou individuální, párové a rodinné terapie 
  • Odborné sociální poradenství 
  • Pomoc při osobním bankrotu/oddlužení
  • Zprostředkování péče dalších odborníků a institucí (zdravotních a sociálních)
  • Sociální práce
  • Krizová intervence
  • Pomoc při vyřízení ústavní či rezidentní léčby, příprava na léčbu
  • Skupina pro patologické hráče

Služby jsou poskytovány bezplatně.Co od nás můžete čekat:


Klienti - ti, kteří mají problémy s hraním

Respektujeme to, kde jste ve vašem životě. Nemáme ambice měnit vaše životy. To můžete udělat jen vy sami. Věříme, že každý člověk je toho schopen. Možná jen někdy potřebuje na to nebýt sám. K tomu nabízíme společnou práci, otevřenost a pomoc ve vašem rozhodnutí změnit dosavadní způsob života. Naším nástrojem k tomu je společný rozhovor, ve kterém se mohou měnit dosavadní příběhy, objevovat skryté významy. Vy jste zodpovědní za výsledek, my za proces. Vy jste experti na svůj život, my na vedení rozhovoru.

Klienti - ti, kteří s těmi předchozími žijí nebo jim nejsou lhostejní (rodiče, partneři, příbuzní...)

Předpokládáme, že na cestě k nám do poradny jste vyzkoušeli už nějaká řešení. Možná jsme první, na koho jste se rozhodli obrátit. Nečekejte ale od nás zázraky. Neumíme během jedné konzultace zařídit to, aby někdo přestal hrát. Člověk není stroj. Existují určité obecné rady, které si můžete přečíst níže v publikaci. S knihou však je obtížné konzultovat, jaké měly kroky dopad na situaci v rodině, na dotyčného uživatele, nedá vám zpětnou vazbu a nebude se tázat všech členů rodiny, jak rozumí tomu, co se po něm chce atd.. Nabízíme opět společnou práci na řešení problému s předpokladem, že řešení, které si najdete sami v rozhovoru (i pomocí našich otázek a zkušeností), bude užitečnější než naše dobře míněné rady.